Μιχαήλ Πότσικας

Ο Μιχάλης είναι υποψήφιος διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με αντικείμενο την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τη φύση και το περιβάλλον (υδάτινα οικοσυστήματα και υλικά και άυλα στοιχεία πολιτισμού που σχετίζονται με αυτά). Είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με  MSc in Environmental Assessment and Management, από το Πανεπιστήμιο του East Anglia στο Νόριτς της Αγγλίας και τίτλο μεταπτυχιακής διατριβής      “ Reviewing the quality of final environmental reports of the Second Local Transport Plans of the East of England and the North West ”. Παράλληλα είναι φοιτητής στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Τμήμα Ιατρικής) με τίτλο MSc «Επιστήμες Περιβάλλοντος και Εκπαίδευση για την Αειφορία».

Βιογραφικό Σημείωμα

Κοινοποίηση σε: