Καλώς ήρθατε!

atfise


Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης


Η ερευνητική μονάδα της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Εκπαίδευσης για την Αειφορία καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στην εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, καθώς και στην Εκπαίδευση για την Αειφορία. Υιοθετεί ακροπρόθεσμη οπτική στην εκπαίδευση, ξεκινώντας από τις μικρές ηλικίες και προωθώντας την εκπαίδευση του πολίτη που συμβάλλει στην αειφορία, μέσα από συμμετοχικές, διεπιστημονικές, τυπικές, άτυπες και μη τυπικές μορφές εκπαίδευσης.

Στον τομέα της έρευνας, η ερευνητική μονάδα διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα υπό το πρίσμα γνωστικών, κοινωνικο-πολιτισμικών και συστημικών θεωρητικών προσεγγίσεων, στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων και μη ερευνητικών προγραμμάτων και σε συνεργασία με ερευνητικές ομάδες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της έρευνας για την εκπαίδευση STEAM (Science Technology Arts and Mathematics Education).

Η ερευνητική μονάδα δραστηριοποιείται στο πλαίσιο διεθνών επιστημονικών ενώσεων όπως 1) International Society for Cultural Historical Activity and Research (ISCAR), 2) European Science Education Research Association (ESERA) και 3) European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI).

Τέλος, η ερευνητική μονάδα υποστηρίζει την έκδοση του διεθνούς δίγλωσσου επιστημονικού περιοδικού «Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα και Πράξη- Science Education Research and Praxis  (ερευνητική ομάδα @formal informal science education- @fise group).


Η επιστημονικά υπεύθυνη 

Κατερίνα Πλακίτση

Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων