Περιοδικό

Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα & Πράξη
ISSN 1109 - 6039

Το περιοδικό Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα & Πράξη απευθύνεται σε όλους τους ερευνητές, εκπαιδευτικούς, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές που ασχολούνται με τη μελέτη θεμάτων της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Συγγραφείς είναι ερευνητές και ειδικοί του επιστημονικού πεδίου από την ελληνική κοινότητα αλλά και διακεκριμένοι επιστήμονες από το εξωτερικό. Το περιοδικό εκδίδεται από την Ερευνητική Ομάδα Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών -@fise group– της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και φιλοξενείται στον ιστότοπο της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου μας.

 

Θεματικό τεύχος 84 / Σεπτέμβριος 2022

Κοινοποίηση σε: