Απόσταση – χρόνος – ταχύτητα

Τίτλος εργαστηρίου: Απόσταση – Χρόνος – Ταχύτητα

Εισηγητής: Κουκούλης Γεώργιος

Διάρκεια: Πραγματοποιήθηκαν 10 εργαστήρια στο τρίτο έτος, σε ομάδες των 25 ατόμων. Η διάρκεια του κάθε εργαστηρίου ήταν 60 λεπτά.

Περίληψη

Στο πλαίσιο του μαθήματος «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο Ι» πραγματοποιείται εργαστήριο με θέμα «Ταχύτητα». Το εργαστήριο χωρίζεται σε τρία μέρη: τον χρόνο, την απόσταση και την ταχύτητα.

Στο πρώτο μέρος προσεγγίζεται ο χρόνος ως θεμελιώδης ποσότητα των φυσικών επιστήμων, δίνονται παραδείγματα μονάδων και οργάνων μέτρησης όπως είναι η κλεψύδρα, το εκκρεμές, ο μετρονόμος, το ρολόι κ.τ.λ. Τονίζεται η διαφορά ανάμεσα στην χρονική διάρκεια και στη χρονική στιγμή.

Στο δεύτερο μέρος γίνεται διάκριση μεταξύ των εννοιών απόσταση και μετατόπιση. Μέσα από διδακτικά σενάρια που απευθύνονται σε παιδιά νηπιακής ηλικίας προσεγγίζονται οι μέθοδοι μέτρησης, άμεσης και έμμεσης σύγκρισης αποστάσεων.

Στο τρίτο μέρος, που αποτελεί και το μεγαλύτερο, δίνεται η έννοια της ταχύτητας, παραδείγματα μονάδων μέτρησης και διάκριση μέσης και στιγμιαίας ταχύτητας. Στη συνέχεια περιγράφεται ως διανυσματικό μέγεθος. Μέσα από πειράματα σε ομάδες, επίδειξης και βίντεο περιγράφεται η διαδικασία μέτρησης και σύγκρισης ταχυτήτων όταν τα αντικείμενα κινούνται σε ίσες αποστάσεις και όταν κινούνται για ίσους χρόνους.

Μέσα από σχεδιασμό μαθησιακών ακολουθιών οι φοιτήτριες και οι φοιτητές υλοποιούν πειράματα στα οποία ακολουθούνται οι διαδικασίες επιστημονικής μεθόδου και παράλληλα περιγράφονται τα στοιχεία του τριγώνου CHAT για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων.

Υλικό Εργαστηρίου:
Κοινοποίηση σε: