Υλικά: είδη, κατηγορίες, ιδιότητες

Τίτλος εργαστηρίου: Υλικά: Είδη, Κατηγορίες, Ιδιότητες

Εισηγήτρια: Νάστου Μαριάνθη

Διάρκεια: Πραγματοποιήθηκαν 10 εργαστήρια στο τρίτο έτος, σε ομάδες των 20-25 ατόμων. Η διάρκεια του κάθε εργαστηρίου ήταν 60 λεπτά.

Περίληψη

Στο πλαίσιο του μαθήματος «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ι» πραγματοποιείται εργαστήριο με τίτλο “Υλικά: Είδη υλικών, κατηγορίες, ιδιότητες”. Στο εργαστήριο γίνεται εννοιολογική ανάλυση της θεματικής Ενότητας «Υλικά» και μελετώνται διαθεματικά οι σχετικές υποενότητες, οι οποίες είναι:

α) μηχανικές ιδιότητες (παραμόρφωση, ελαστικότητα, αντοχή)

β) μαγνητική συμπεριφορά (μαγνητικά και μη υλικά)

γ) οπτικές ιδιότητες (διαφανή, ημιδιαφανή, αδιαφανή, ανακλούν ή όχι το φως)

δ) θερμικές ιδιότητες (λιώνουν, παγώνουν, εξατμίζονται)

ε) αγωγιμότητα (ηλεκτρική αγωγιμότητα, θερμική αγωγιμότητα)

στ) παρατηρήσιμα χαρακτηριστικά (μέγεθος, σχήμα, υφή, χρώμα)

ζ) τα υλικά και η διαχείρισή τους (ανακυκλώσιμα ή μη υλικά).

Σκοπός είναι η διαθεματική μελέτη της ενότητας και η εξοικείωση των φοιτητών με τη σχεδιαστική μεθοδολογία διδακτικών μαθησιακών ακολουθιών μέσω πειραμάτων. Το εργαστήριο πραγματοποιείται σε ομάδες των 20-25 ατόμων και σε υποομάδες των δύο και διακρίνεται από τρία μέρη:

  1. Πειράματα σε ομάδες.
  2. Μελέτη των διαδικασιών επιστημονικής μεθόδου.
  3. Εξοικείωση με τη χρήση εργαλείων σχεδιασμού δραστηριοτήτων της CHAT (Cultural Historical Activity Theory) για τον προσδιορισμό των δομικών στοιχείων της δραστηριότητας.
Υλικό Εργαστηρίου:
Κοινοποίηση σε: