Προσδιορισμός και σύγκριση φυσικοχημικών παραμέτρων πόσιμου νερού και νερού από τη Λίμνη Παμβώτιδα

Τίτλος εργαστηρίου: Προσδιορισμός και σύγκριση φυσικοχημικών παραμέτρων πόσιμου νερού και νερού από τη Λίμνη Παμβώτιδα

Εισηγήτρια: Προύσκα Κωνσταντίνα

Διάρκεια:  Πραγματοποιήθηκαν 6 εργαστήρια στο πρώτο έτος, το οποίο χωρίστηκε σε 6 ομάδες των 30 ατόμων. Η διάρκεια του κάθε εργαστηρίου ήταν 75 λεπτά.

Περίληψη

Στο πλαίσιο του μαθήματος “Εισαγωγή στις έννοιες των Φυσικών Επιστημών”, πραγματοποιήθηκε εργαστήριο με τίτλο “Προσδιορισμός και σύγκριση φυσικοχημικών παραμέτρων πόσιμου νερού και νερού από τη Λίμνη Παμβώτιδα.”. Οι φυσικοχημικές αυτές παράμετροι περιλαμβάνουν το pH , τα αμμωνιακά – νιτρικά – νιτρώδη – φωσφορικά ιόντα και την ολική σκληρότητα. Οι φοιτητές προσδιόρισαν τις τιμές αυτές σε πόσιμο νερό και σε νερό από τη Λίμνη Παμβώτιδα καταγράφοντας σε φύλλα εργασίας τα αποτελέσματα των μετρήσεων, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματά τους. Η ομάδα των φοιτητών που ασχολήθηκε με το pH προσδιόρισε την τιμή του σε έξι διαλύματα : Χυμός Λεμονιού, Λευκό Κρασί, Πόσιμο νερό, Νερό λίμνης, Μαγειρική σόδα, απορρυπαντικό πλυντηρίου προκειμένου να παρατηρηθούν όξινα, βασικά και ουδέτερα pH.

Υλικό Εργαστηρίου:
Videos
Κοινοποίηση σε: