Ελένη Κολοκούρη

Είναι ΕΔΙΠ στο Νηπιαγωγών Ιωαννίνων. Έχει σπουδάσει στο Π.ΤΝ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έχει μετεκπαιδευτεί στο Μαράσλειο Διδασκαλείο και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών. Έχει διδάξει σε νηπιαγωγεία καθώς και στα εργαστηριακά μαθήματα και τις πρακτικές ασκήσεις του Π.Τ.Ν. Ιωαννίνων. Είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας @fise group (Activity Theory in Formal and Informal Science Education) και έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή και σε ελληνικά περιοδικά, κεφάλαια σε βιβλία, σε συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων. Οργάνωσε και υλοποίησε επιμορφωτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς και συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα. Είναι μέλος της εκδοτικής ομάδας του περιοδικού «Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα και Πράξη». Τα κύρια επιστημονικά ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, στο περιβάλλον, την αειφόρο ανάπτυξη στις πρώτες βαθμίδες εκπαίδευσης, στην εφαρμογή της θεωρίας της Δραστηριότητας, στη χρήση κινουμένων σχεδίων για τη διδασκαλία εννοιών των Φυσικών Επιστημών και στη δημιουργία αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού.

Κοινοποίηση σε: