Ευτυχία Νάννη

Εκπαιδευτικός και ερευνήτρια. Έχει βασικές σπουδές στους τομείς της Γεωπονίας και των Παιδαγωγικών, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (Μ.Sc.) στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και έχει εκπονήσει διδακτορική διατριβή στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Υπηρετεί ως δασκάλα σε δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ενώ έχει διατελέσει και διοικητικό στέλεχος στον τομέα  της μη τυπικής εκπαίδευσης στη μετα-δευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση. Από το 2011 είναι  Managing Editor  στο επιστημονικό περιοδικό Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα & Πράξη. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ελληνικά και διεθνή συνέδρια με αντικείμενο τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και έχει δημοσιεύσει σχετικά άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά. Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, στη Θεωρία της Δραστηριότητας και στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Έχει εξειδίκευση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και στις ασύγχρονες μορφές μάθησης. 

Βιογραφικό Σημείωμα

Κοινοποίηση σε: