Κωνσταντίνα Προύσκα

Η Προύσκα Κωνσταντίνα γεννήθηκε στα Ιωάννινα από όπου και αποφοίτησε από το Ιδιωτικό Λύκειο Δωδωναία Εκπαιδευτήρια. Απέκτησε Ενιαίο και Αδιάσπαστο Τίτλο Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου Πολιτικού Μηχανικού στον Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ . Εκπόνησε Διπλωματική εργασία με τίτλο «Η επίδραση της μορφολογίας του εδάφους στη χωρική κατανομή των βροχοπτώσεων». Είναι φοιτήτρια στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες Περιβάλλοντος και Εκπαίδευση για την Αειφορία» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είναι υποψήφια Διδάκτωρ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με ερευνητικό αντικείμενο : (α) υλικά, μνημεία, μουσεία και άυλα στοιχεία πολιτισμού που σχετίζονται με τα υλικά και ακολουθούν τα υδάτινα οικοσυστήματα (δρόμοι του νερού – γεφύρια –οικισμοί κ.ά.) /κεφαλαιοποίηση μελετών και (β) υδάτινα περιβάλλοντα εξαιρετικής σπουδαιότητας για την Ήπειρο (λίμνες – ποτάμια κ.ά.).

Βιογραφικό Σημείωμα

Κοινοποίηση σε: