Το νερό ως πηγή ζωής στις Φυσικές Επιστήμες, το περιβάλλον και την υγεία

Τίτλος εργαστηρίου: Το νερό ως πηγή ζωής στις Φυσικές Επιστήμες, το περιβάλλον και την υγεία

Εισηγήτρια: Κολοκούρη Ελένη

Διάρκεια: Πραγματοποιήθηκαν 10 εργαστήρια στο τρίτο έτος, σε ομάδες των 25 ατόμων και 3 εργαστηριακά μαθήματα στην ολομέλεια.  Η διάρκεια του κάθε εργαστηρίου ήταν 70 λεπτά.

Περίληψη

Το εργαστήριο βασίζεται στη σύνδεση των Φυσικών Επιστημών με το Περιβάλλον και την Υγεία μέσα από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το νερό για την ενίσχυση του ενεργού πολίτη. Σκοπός είναι να γίνει η σύνδεση των Φυσικών Επιστημών με το Περιβάλλον και την Υγεία μέσα από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει και τους τρεις αυτούς άξονες. Πραγματοποιείται σε ομάδες των 20-25 ατόμων και περιλαμβάνει τρία μέρη:

  1. Πειράματα για το νερό
  2. Το νερό στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης της Agenda 2030
  3. Παρακολούθηση ταινίας μικρού μήκους και δραστηριότητες για τη σύνδεση αυτής με τις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Υγεία

 

Υλικό Εργαστηρίου:

Ταινία: 

Κοινοποίηση σε: