Άννα Κουμαρά

Η Άννα Κουμαρά είναι φυσικός με μεταπτυχιακές σπουδές στη Νανοτεχνολογία. Μετά από 8 χρόνια εργασίας σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, αποφάσισε να ξεκινήσει τη διδακτορική της διατριβή στη Διδακτική των Φ.Ε.. Σε αυτήν ασχολείται με τη φύση των Φ.Ε. και πώς αυτή μπορεί να ενσωματωθεί στο πρόγραμμα σπουδών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Έχει σχεδιάσει πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό και έχει χρησιμοποιήσει πλήθος εργαλείων για την εξαγωγή έγκυρων και αξιόπιστων αποτελεσμάτων. Ως μεθοδολογικό εργαλείο χρησιμοποιεί την Ιστορική-Πολιτισμική Θεωρία της Δραστηριότητας. Έχει συμμετάσχει σε δράσεις του @fise group, με κυριότερη τη διεξαγωγή της διεθνούς έρευνας VASI για την επιστημονική διερεύνηση.

Κοινοποίηση σε: