Ανθούλα Μαϊδου

Η Ανθούλα Μαΐδου πραγματοποίησης τις βασικές σπουδές στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. και μεταπτυχιακές σπουδές στην «Ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση» στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. Εργάζεται από το 2004 ως εκπαιδευτικός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Από το 2013 είναι υποψήφια διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπου εκπονεί διατριβή στη κατεύθυνση της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη. Τα ενδιαφέροντά της περιλαμβάνουν θέματα εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη, ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, εικονική αρχιτεκτονική. Έχει δημοσιεύσει  εργασίες σε διεθνή περιοδικά και πανελλήνια περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.

 

 

Κοινοποίηση σε: