Παναγιώτης Πήλιουρας

 

Σύμβουλος Α΄ του ΙΕΠ, στη θέση «Αξιολόγηση και Επιμόρφωση». Δάσκαλος, μαθηματικός, κάτοχος  μεταπτυχιακού με θέμα: «Εκπαίδευση στις ΦΕ» και διδακτορικού με θέμα «Η συνεργατική διερεύνηση στο μάθημα των ΦΕ. Μια προσέγγιση προσανατολισμένη στο λόγο». Μέλος συγγραφικών ομάδων διδακτικών εγχειριδίων και λογισμικών με εμπειρία στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών και στην ανάπτυξη και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων. Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  συνεργατική διερεύνηση και μελέτη των ρόλων των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, επιμόρφωση εκπαιδευτικών μέσω ενεργητικών και αναστοχαστικών προσεγγίσεων, όπως η έρευνα δράσης, αξιοποίηση της Ιστορίας και της Φιλοσοφίας των ΦΕ στη διδασκαλία των ΦΕ, χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

 

 

Κοινοποίηση σε: