Μαριάνθη Νάστου

Η Νάστου Μαριάνθη σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έκανε Μεταπτυχιακές Σπουδές σε δύο τομείς του ίδιου Πανεπιστημίου. Το 2013, έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Med), στις Επιστήμες της Αγωγής, με ερευνητική εργασία: «Ζητήματα Περιβαλλοντικής Ηθικής στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα». Το 2020, έλαβε Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, με ερευνητική εργασία: «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον, την Αειφορία και τις Φυσικές Επιστήμες στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θ. Παπαγιάννης, υπό τη Θεωρία της Δραστηριότητας». Ως πρόεδρος της ΠΕΕΚΠΕ Ηπείρου, από το 2010, έχει πλούσιο οργανωτικό έργο με εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς που προάγουν το ρόλο του σχολείου στην τοπική κοινότητα. Συμμετείχε με εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια και έχει συγγραφικό έργο για εκπαιδευτικό υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Έχει εργαστεί στα ΚΠΕ Κόνιτσας και Φιλιππιάδας και έχει οργανώσει εκπαιδευτικά προγράμματα με δράσεις πεδίου για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Κοινοποίηση σε: